Inforolot

NOVETATS WAVE 1
DYNAMICS 365 business central

En aquesta pàgina recollim les principals novetats que implantarà Microsoft en l’ERP durant el mes d’abril:

APLICACIÓ

 • La configuració assistida ajuda a moure a un segon pla la tasca d’ajustar els costos dels productes.
 • Creació automàtica de targetes d’informació de lot i número de sèrie.
 • Millores en la conciliació de banc.
 • Codis d’ubicació en treballs.
 • Canvis en la sincronització entre contacte i client o proveïdor.
 • Definició de mides de lot per diverses etapes de producció.
 • Correccions de dimensió (per a moviments de comptabilitat).
 • Fàcil informació de contacte i accés a l’historial d’interaccions amb contactes.
 • Documents d’inventari: nova funcionalitat per ajustar l’inventari.
 • Supervisió del flux d’inventari i transaccions amb la finestra Disponibilitat per lot.
 • Més control sobre la configuració de les dimensions predeterminades.
 • Millores en el diari de conciliació de pagaments.
 • Simplificació de la importació d’arxius d’extractes bancaris.
 • Incorporació del codi de variant a la capçalera de l’ordre de producció, a més de compatibilitat limitada amb llistes de materials de producció i rutes en referències de magatzem.

MICROSOFT 365

 • Cerca de contactes de Business Central des de Microsoft Teams.
 • Habilitació de la combinació en Word en Business Central.
 • Compatibilitat de la impressió en el núvol amb Microsoft Universal Print.

MICROSOFT POWER PLATFORM

 • Sincronització de la disponibilitat de productes de Business Central a Dynamics 365 Sales.
 • Habilitació del connector de Power BI per funcionar amb les API de Business Central en lloc de només amb serveis web.
 • Taules virtuals per a Microsoft Dataverse.

CLIENTS MODERNS

 • Millores de rendiment de client.
 • Millores d’usabilitat per al client web de Business Central
 • Habilitació de la impressió en el núvol en aplicacions mòbils (telèfon i tauleta) i des de l’aplicació de Microsoft Teams.
 • Els usuaris poden canviar la impressora assignada abans d’imprimir un informe.

Incorporació

 • Llistes de comprovació inicials per a una configuració inicial guiada i més ràpida.

 • Experiència de configuració d’empresa millorada.

 • Millores a l’ajuda contextual en l’aplicació.

 • Millora de l’experiència d’inici amb Power BI.

EINES DE DESENVOLUPAMENT MODERNES

 • Els partners poden afegir claus (índexs) a taules base i taules d’extensió de taula.

 • Ús de codis de barres unidimensionals en els informes (Business Central Online).

 • Interfície: control de la valor d’extensió d’enumeració eliminat.

 • Interfície: compatibilitat obsoleta.

 • Devolució de l’enllaç del registre, en lloc del nom, en les recerques.

 • Devolució de tipus complexos.

 • Dimensions addicionals en el seguiment de producte com a base de solucions verticals.

 • Extensibilitat millorada de la gestió de reserves.

 • Nous objectes d’AL: Entitlement, PermissionSet i PermissionSetExtension.

 • Extensibilitat d’informes.

 • Validació de l’extensió en l’actualització.

ADMINISTRACIÓ

 • Programació de la instal·lació d’extensions per inquilí mitjançant l’API d’automatització.
 • Millora de la fiabilitat de les operacions d’exportació per a bases de dades més grans amb més empreses.
 • Millores per als administradors delegats.
 • Reassignar un entorn d’una organització d’Azure Active Directory a una altra (a través de Suport tècnic de Microsoft).
Contact us
close slider