Inforolot

Còpies al núvol vs còpies locals

Us llistem els avantatges i diferències entre còpies al núvol vs còpies locals. Totes dues es poden considerar complementàries, i totes tenen part d’avantatges, sense ser-ne cap perfecta.

AVANTATGES DE LES CÒPIES AL NÚVOL

El núvol en realitat és un servidor extern i remot, gestionat i assegurat de manera professional. Això fa que si ataquen la teva empresa, el núvol estigui fora de perill dels atacs.

1- La més alta seguretat: un atac a la teva empresa no afecta per res les còpies al núvol. Les dades al núvol estan recolzades i assegurades pels sistemes més avançats.

2- Escalabilitat: de forma molt fàcil i ràpida pots passar de tenir còpies d’un PC, a tenir còpies de 3, 5, 10 o els que sigui necessari.

3- Recuperació de desastres: Gràcies al punt 1, podeu recuperar dades en cas de desastres locals (incendis, inundacions, o destrucció del material informàtic per altres motius), o per robatoris.

Avantatges de les còpies locals

El sistema de còpies en local té la característica que el controles tu de forma local, amb el bo i el dolent que això comporta. Els seus avantatges són els següents:
1- La més alta velocitat, tant en fer les còpies de les dades com en recuperar les còpies i les dades. Molt més ràpid que el núvol a fer tots dos processos, en estar tot en local.

2- A mitjà i llarg termini, és més barat. Mentre que al núvol has d’anar pagant quotes anuals o mensuals, el sistema de còpies local normalment només requereix una inversió inicial en la posada a punt del sistema i els discos durs que siguin necessaris, i només s’incrementen els diners a invertir si es vol ampliar la capacitat de discs durs.
3- No depèn d’internet. Encara que avui dia és habitual trobar fibra òptica per tot arreu, amb les còpies al núvol pot donar-se el cas que es col·lapsi l’amplada de bàndol per un ús molt intens, o també que hi hagi una avaria en la connexió en algun dia determinat , i no se’n pugui fer la còpia. Amb la còpia local això no passa mai.

VEREDICTE: CÒPIES al núvol VS CÒPIES locals

En resum, i sota el nostre punt de vista, podríem dir que l’opció millor i més cara és la de còpies al núvol.
Les còpies en local són més econòmiques a la llarga, però també tenen menys avantatges.
Encara que, avui dia, encara recomanem totes dues, no considerem que una estigui molt per sobre de l’altra per agafar-ne només una i descartar l’altra. La millor opció és tenir-ho tot i combinar-ho.

còpies al núvol vs còpies locals
Contactar
close slider