Inforolot

MÉS DE 35 ANYS APORTANT SOLUCIONS ALS NOSTRES CLIENTS

EDI
Intercanvi Electrònic de Dades

L’Intercanvi Electrònic de Dades (EDI) possibilita la transmissió electrònica de documents entre les empreses utilitzant un format normalitzat. EDI conté les dades de forma estructurada, possibilitant que aquestes puguin ser processades automàticament, reduint al mínim la intervenció manual.

El mòdul d’Inforolot integra els intercanvis electrònics de dades entre teva empresa i els teus clients, proveïdors, expedidors i botigues online directament en Business Central. Converteix els diferents formats de dades utilitzades per l’empresa i els teus socis, així com al processament de dades entrants i sortints. Per tant, suporta les transaccions que necessitaràs per a la gestió electrònica de la cadena de subministrament en les compres, vendes i logística.


Que ofereix EDI?


Els avantatges d'utilitzar EDI


Integració amb Business Central

Addicionalment a l’adaptació dels missatges que es requereixin, el mòdul d’EDI – Intercanvi Electrònic de Dades ja inclou la configuració dels paràmetres que utilitza el sistema per utilitzar EDI, com la identificació dels productes per codi EAN, les referències EDI dels clients i proveïdors, les ubicacions on emmagatzemar els fitxers utilitzats per a la comunicació.

ELS CLIENTS SÓN EL NOSTRE PRINCIPAL ACTIU

Contactar
close slider