Inforolot

MÉS DE 35 ANYS APORTANT SOLUCIONS ALS NOSTRES CLIENTS

Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016, de protecció de dades, L’entitat Inforolot, SA amb NIF A-17080375 i domiciliada a plaça de l’mig (local 315), 1 entl. 15, Olot, Girona us informa del següent:

Qui és el responsable de l’tractament de les seves dades?
El responsable de l’tractament correspon a l’entitat Inforolot, SA amb NIF A-17.080.375. A l’efecte de qualsevol comunicació el seu correu electrònic serà admin@inforolot.com.

Amb quina finalitat recollim les seves dades?
Les dades personals que vostè facilita a aquesta entitat són introduïts en un fitxer per a una finalitat contractual. Les seves dades seran tractades amb absoluta confidencialitat i únicament seran cedides per disposició legal o després d’haver obtingut un consentiment previ.


Els fitxers automatitzats i altres documents que contenen dades de caràcter personal es troben protegides d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 i altres normes de l’Estat.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les seves dades es conservaran mentre es mantingui la relació amb vostè i durant el termini necessari per complir amb les obligacions legals.

Quins drets pot exercir quan ens facilita les seves dades?
Tindrà dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, a que siguin rectificades o suprimides, a l’oposició o limitació del seu tractament i el dret a la portabilitat.


També tindrà el dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

ELS CLIENTS SÓN EL NOSTRE PRINCIPAL ACTIU

Contactar
close slider