Inforolot

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MÉS DE 35 ANYS APORTANT SOLUCIONS ALS NOSTRES CLIENTS

Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016, de protecció de dades, L’entitat Inforolot, SA amb NIF A-17080375 i domiciliada a plaça de l’mig (local 315), 1 entl. 15, Olot, Girona us informa del següent:

Qui és el responsable de l’tractament de les seves dades?
El responsable de l’tractament correspon a l’entitat Inforolot, SA amb NIF A-17.080.375. A l’efecte de qualsevol comunicació el seu correu electrònic serà admin@inforolot.com.

Amb quina finalitat recollim les seves dades?
Les dades personals que vostè facilita a aquesta entitat són introduïts en un fitxer per a una finalitat contractual. Les seves dades seran tractades amb absoluta confidencialitat i únicament seran cedides per disposició legal o després d’haver obtingut un consentiment previ.


Els fitxers automatitzats i altres documents que contenen dades de caràcter personal es troben protegides d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 i altres normes de l’Estat.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les seves dades es conservaran mentre es mantingui la relació amb vostè i durant el termini necessari per complir amb les obligacions legals.

Quins drets pot exercir quan ens facilita les seves dades?
Tindrà dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, a que siguin rectificades o suprimides, a l’oposició o limitació del seu tractament i el dret a la portabilitat.


També tindrà el dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

ELS CLIENTS SÓN EL NOSTRE PRINCIPAL ACTIU

Contactar
close slider