Inforolot

IOMAQUINARIA
Software de gestió i manteniment de maquinària

El manteniment agrupa un seguit d’activitats i esforços que persegueixen assolir un major grau de fiabilitat en els equips, màquines i instal·lacions. Aquest software, en forma de mòdul de Microsoft Dynamics, aporta eines significatives per al desenvolupament del manteniment preventiui correctiude Maquinària, i la seva gestió i manteniment. Totes elles a la recerca d’optimitzar l’equip productiu, els recursos humans, disminuir els costos de manteniment i millorar la qualitat, la seguretat i la rendibilitat.

ÀREES DE GESTIÓ

El manteniment correctiu

En els processos productius diaris es produeixen errors imprevistos o avaries en les màquines tant de forma inesperada com de forma repetitiva. L'aplicació disposa de funcionalitat específica per a aquests casos. Haurem de crear una ordre de manteniment correctiu amb la informació necessària de: activitats a realitzar, persones que executessin les tasques, materials necessaris, recanvis i instruccions per fer l'operació.

menú de manteniment

ordres preventives planificades

Manteniment correctiu

Full de subcontractació a tercers

És habitual que es subcontractin a altres professionals diferents tasques que corresponen als manteniments de maquinària tant de l'tipus preventiu com de l'tipus correctiu. Aquest apartat d'aquest mòdul gestiona aquesta subcontractació, i controla els treballs i els costos que shauran dimputar a la màquina que correspongui. Haurem de crear una ordre de manteniment correctiu, amb la informació necessària de: activitats a realitzar, persones que executaran les tasques, materials necessaris, recanvis i instruccions per fer la reparació.

Parts de treball, diari de consum i tancament de les ordres

Com funcionalitats que tanquen el procés de la gestió de l'manteniment de la maquinària, tenim els processos d'entrada de dades dels temps dels operaris o part de treball, l'entrada dels consums dels materials i com a final el tancament de les ordres que hem acabat. El mòdul que us presentem conserva les dades històriques de les intervencions realitzades. Això permet al responsable del departament estudiar els costos per màquina; per període; per departament on es troba ubicada la màquina; o per altres criteris que li pugui interessar.

IOMaquinària disposa de manera integrada de totes les necessitats principals de el sector, com ara:

ELS CLIENTS SÓN EL NOSTRE PRINCIPAL ACTIU

Contactar
close slider