Inforolot

MÉS DE 35 ANYS APORTANT SOLUCIONS ALS NOSTRES CLIENTS

Avís legal

Inforolot S.A. en la seva condició de titular i responsable del lloc web, en compliment amb el que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posa a disposició dels usuaris la següent informació de caràcter general:

INFOROLOT S.A. està domiciliada a: Plaça del Mig, 1, Entrada 15, Local 315 – 17800 Olot

Per a qualsevol consulta o reclamació relativa a aquest espai web o a la informació o als productes i serveis, els usuaris poden dirigir-se a la següent adreça:

INFOROLOT S.A.
Plaça del Mig, 1, Entrada 15, Local 315 17800 Olot
Tel.: 97226 87 11
inforolot@inforolot.com

Condicions d'ús

La utilització d’aquesta publicació digital implica l’acceptació de les següents condicions d’ús:

La publicació digital de Inforolot S.A. té com a objectiu facilitar als nostres clients i als al públic en general, la informació relativa a l’empresa i als productes i serveis que s’ofereixen. Inforolot S.A. no es compromet a l’actualització immediata de la informació continguda a la publicació digital. Inforolot S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que tinguin terceres parts en els enllaços o vincles als quals es fa referència en aquestes pàgines.

Inforolot S.A. no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el programari o maquinari de l’usuari, derivat de l’accés a la seva publicació digital o de l’ús de la informació o aplicacions que contingui.

Inforolot S.A. és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa , les marques dels quals estan registrades a favor dels seus respectius titulars, i com a tals són reconegudes per Inforolot SA . Cap material d’aquesta publicació digital podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de Inforolot S.A.

Inforolot S.A. respectarà escrupolosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels visitants de la publicació digital, mitjançant el compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, i entre altres, d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal.

El correu electrònic no es considerarà com un mitjà vàlid a efectes de presentació de reclamacions. Per aquest fi caldrà dirigir-se a l’servei d’atenció a client de Inforolot S.A. que indicarà en cada cas els punts a seguir.

Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines, com ara comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a INFOROLOT S.A. de manera gratuïta. No s’ha d’enviar informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són ​​propietat de Inforolot S.A. són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per Inforolot S.A .. Apareixen en aquesta publicació digital a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

Qualsevol tipus de notificació i / o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i / o correu certificat.

ELS CLIENTS SÓN EL NOSTRE PRINCIPAL ACTIU

Contactar
close slider