Inforolot

FACTURA I SIGNATURA ELECTRÒNICA
Estalvi en Costos i Augment de Seguretat

El mòdul de Factura i Firma Electrònica per a Business Central li permet estalviar en costos,   guanyar en seguretat i validesa dels seus documents i complir amb la futura normativa de facturació a  administracions públiques “FacturaE. processats automàticament i reduïnt al mínim la intervenció manual.

Solució subvencionable amb el Kit Digital: Fins a 1000€ per al segment 1 (empreses de 10-49 empleats), i fins a 2.000€ per als segments 2 i 3.


Factura

EDICOM ha desenvolupat una plataforma de Comunicacions multiprotocol (HUB d’Administracions Públiques) que permet als proveïdors connectar directament amb qualsevol administració pública, siguin aquestes locals, regionals o supranacionals.


Signatura

FUNCIONALITATS DEL MÒDUL

AVANTATGES DE LA FACTURA I SIGNATURA ELECTRÒNICA

PROCÉS D'INTEGRACIÓ

ELS CLIENTS SÓN EL NOSTRE PRINCIPAL ACTIU

Contactar
close slider