Inforolot

FACTURA I SIGNATURA ELECTRÒNICA
Estalvi en Costos i Augment de Seguretat

El mòdul de Factura i Firma Electrònica per a Business Central li permet estalviar en costos,   guanyar en seguretat i validesa dels seus documents i complir amb la futura normativa de facturació a  administracions públiques “FacturaE. processats automàticament i reduïnt al mínim la intervenció manual.


Factura

EDICOM ha desenvolupat una plataforma de Comunicacions multiprotocol (HUB d’Administracions Públiques) que permet als proveïdors connectar directament amb qualsevol administració pública, siguin aquestes locals, regionals o supranacionals.


Signatura

FUNCIONALITATS DEL MÒDUL

AVANTATGES DE LA FACTURA I SIGNATURA ELECTRÒNICA

PROCÉS D'INTEGRACIÓ

ELS CLIENTS SÓN EL NOSTRE PRINCIPAL ACTIU

Contactar
close slider