Inforolot

MÉS DE 35 ANYS APORTANT SOLUCIONS ALS NOSTRES CLIENTS

FACTURA I SIGNATURA ELECTRÒNICA
Estalvi en Costos i Augment de Seguretat

El mòdul de Factura i Signatura Electrònica per a Business Central, li permet estalviar en costos, guanyar en seguretat i validesa dels seus documents i complir amb la futura normativa de facturació a administracions públiques “FacturaE” processats automàticament, reduint a l’mínim la intervenció manual.


Factura

EDICOM ha desenvolupat una plataforma de Comunicacions multiprotocol (HUB d’Administracions Públiques) que permet als proveïdors connectar directament amb qualsevol administració pública siguin aquestes locals, regionals o supranacionals.


Signatura

FUNCIONALITATS DEL MÒDUL

PROCÉS D'INTEGRACIÓ

Esquema factura y firma electrònica

ELS CLIENTS SÓN EL NOSTRE PRINCIPAL ACTIU

Contactar
close slider