Inforolot

MÉS DE 35 ANYS APORTANT SOLUCIONS ALS NOSTRES CLIENTS

VIRTUALITZACIÓ DE SERVIDORS
Crea entorns Independents

La Virtualització de Servidors és la creació a través d’un software d’una versió virtual d’algun recurs tecnològic, com pot ser una plataforma de hardware, un sistema operatiu, una memòriao qualsevol altre recurs de xarxa.

Un concept conseqüència de la virtualizació seria la computació al núvol. Molt important a dia d’avui.

Virtualizació de servidors

Funcionalitat de la virtualització

Avantatges
competitives

FASES D'UN PROJECTE DE VIRTUALITZACIÓ DE SERVIDORS

Anàlisi i consultoria

Configuració

Implementació

ELS CLIENTS SÓN EL NOSTRE PRINCIPAL ACTIU

Contactar
close slider