Inforolot

Què són els cobots de LA INDÚSTRIA 5.0?

Publicat per: Josep Feixas –

Compartir:

En aquest nou article sobre la indústria 5.0 parlarem d’una peça fonamental en aquesta nova idea de la nostra indústria, els cobots.

Què és un cobot?

Alguns possiblement ja haureu deduït que un CoBot és un Robot Col·laboratiu. És una màquina dissenyada per operar en conjunt amb els humans de forma segura, assistint-lo en diferents tasques i processos. A diferència dels robots industrials convencionals, els cobots es dissenyen per interactuar amb els humans en un espai compartit i de manera eficient, per ser un assistent o ajudant. Al nostre anterior article ja hem explicat que un dels pilars és l’humanocentrisme.

TASQUES DELS COBOTS

Els robots col·laboratius estan dissenyats per realitzar qualsevol tipus de treball manual o repetitiu, així com tasques que suposin un risc per als treballadors, com ara el maneig d’indumentària pesant o tallant. Això és útil per disminuir la possibilitat d’accidents laborals.
També és útil per a l’objectiu principal de la Indústria 5.0, que és la de fer una indústria més humana, i més atractiva perquè les persones hi treballin.

Característiques

Els robots col·laboratius, a diferència dels típics grans robots industrials, són compactes, lleugers, fàcilment transportables, relativament fàcils de programar, i en general tenen una flexibilitat important d’adaptació en molts tipus d’empreses.

A part d’això, en temes com la seguretat, tenen grans avenços, funcionant amb visió artificial i sensors per poder funcionar i interactuar juntament amb els humans.

On es poden implementar?

Els cobots o robots col·laboratius tenen enormes possibilitats. Però actualment, on se’ls ha vist més potencial és en els tipus d’empreses següents:

  • Indústria alimentària i càrnia
  • Medicina
  • Empreses logístiques i d’embalatge
  • Tecnologia
  • Indústria farmacèutica
  • Indústria automotriu
que son cobots industria 5.0
Contactar
close slider