Inforolot

GESTIÓ DE LA TRESORERIA EN TEMPS D'INCERTESA

Durant l’últim any i sobretot amb les últimes mesures aplicades pel govern relacionades amb la COVID-19, moltes empreses s’han vist obligades a revisar la tresoreria a curt termini, així com prendre mesures per salvaguardar els seus balanços. Aquestes són les pautes que ha de seguir una corporació davant d’una situació d’incertesa:

tesorería

Plantejament a llarg termini

Les crisis sempre són més llargues del que inicialment eren previstes. La recuperació de l’economia després de les mateixes no és ràpida i en la majoria de casos no es produeix en forma de V. S’han de contemplar totes les possibilitats i ser previsor, prendre mesures proactives permet no actuar amb urgència i valorar els diferents recursos disponibles (reduint la precipitació). Els ERP com Business Central ajuden a tenir una imatge global de l’empresa i tenen mòduls per facilitar aquestes accions.

Adaptació de la tresoreria, la producció i la distribució

Quan un sector es veu afectat per un moment complicat tota l’economia nacional es ressent. És per això que les empreses han de modificar la seva producció i distribució d’acord amb la situació econòmica. En temps de crisi és important adaptar la tresoreria per tenir més liquiditat, per si s’han d’aplicar decisions excepcionals. En el cas d’aquesta última crisi és important adaptar l’empresa i una mesura que s’ha convertit en indispensable per a les organitzacions és el control dels equips de protecció individual (EPIS).

Finançament i flux de caixa

Els finançadors mai són tan àgils com les empreses ho necessiten i per això, les organitzacions que es preparen davant diferents escenaris es veuen menys afectades a les fluctuacions de mercat. És important tenir un mínim Headroom (entrada de caixa diària) establert, per preveure diferents possibilitats i de la mateixa manera, tenir clares les diferents fonts de finançament disponibles.

Últimes notícies relacionades amb Inforolot

Contactar
close slider