Inforolot

Aprovats els ajuts per al nostre projecte GenChain

Projecte Genchain - Genètica Blockchain

Genchain: Ús de sensors i traçabilitat blockchain aplicats a la millora genètica mitjançant porcs creuats

El projecte GENCHAIN ha estat aprovat a la línia d’ajuts AEI 2021b

Descripció del projecte

La millora genètica dels animals és una via factible per adaptar la producció de carn a noves necessitats de sostenibilitat i adaptació al canvi climàtic.
L’esforç en la millora de la capacitat dels animals de transformació de pinso en carn ha de continuar en un context en què les condicions ambientals de cria dels animals poden canviar de manera rellevant.

La millora genètica tradicional desenvolupada els darrers 30 anys ha permès disposar d’animals un 30-35% més eficients. Una de les vies per continuar millorant la sostenibilitat del sistema productiu és mitjançant laplicació de programes de millora genètica basats en lús dinformació de porcs creuats. Aquest sistema de millora es basa en el control de rendiments productius i de qualitat de canal i carn en porcs creuats producte de la cruïlla de diverses races. A partir de la informació generada es poden identificar els progenitors de raça pura que produeixen els animals més eficients i de millor qualitat.

L'objectiu

L’objectiu principal del projecte és investigar sobre noves tecnologies digitals dins d’un sistema blockchain, per millorar la traçabilitat genealògica individual dels animals i millorar la sostenibilitat de la producció de carn porcina.

El sistema Blockchain permetrà a les empreses agroalimentàries tenir una traçabilitat de la informació veraç i automatitzada per evitar els errors accidentals associats a la intervenció de l’operari de la granja. D’aquesta manera, es podran prendre decisions de manera àgil i en temps real. També es permetrà analitzar les dades de cada lot de forma objectiva i correcta, optimitzant els processos productius a les explotacions de porcí.

Participants

  • Inforolot, S.A.
  • Carnica Batallé, S.A.
  • Berenguer Enginyers, S.L.
  • INNOVACC (1)

La llarga experiència que tenim a Inforolot en programari per a indústria càrnia ha estat una de les claus per a lèxit del projecte.

Pressupost total aprovat Ajut aprovat
94.931€
71.458€

Amb el suport de:

Fons Europeus Genchain porcs
Contactar
close slider