Inforolot

MÉS DE 30 ANYS APORTANT SOLUCIONS

MANTENIMENT DE SISTEMES
Suport Informàtic Global

Comptar amb un servei de manteniment de sistemes informàtics adequat és vital perquè la infraestructura informàtica es mantingui en perfecte estat  i així aconseguir un rendiment òptim.

Ens ocupem de que la seva Infraestructura Informàtica sempre es trobi en un estat òptim, efectuant tant accions preventives com correctives, amb un temps de resposta minimitzat.

Servei de manteniment d'equips de HARDWARE.

Un servei molt valorat pels clients de Inforolot S.A. és el manteniment dels equips de HARDWARE a les seves instal·lacions.

Aquesta modalitat els ofereix la possibilitat de contractar un servei complet per als seus equips en què Inforolot S.A es fa responsable de al bon funcionament d'aquests i de la seva productivitat per una quota fixa mensual.

Servei de manteniment integral de XARXES.

Aquesta modalitat els ofereix la possibilitat de contractar un servei global per als seus equips de hardware i software en els quals Inforolot S.A es fa responsable de al bon funcionament d'aquests i de la seva productivitat per una quota fixa mensual. La nostra garantia és el gran nombre d'instal·lacions que tenim contractades per realitzar aquest servei de postvenda, de manteniment preventiu i de reparacions.

Instal·lació de xarxes i certificació segons les normes internacionals.

Cada dia més, el bon funcionament d'una xarxa depèn d'un bon sistema de cablejat estructurat i d'uns servidors fiables que puguin suportar la càrrega de treball que els demanem. Inforolot S.A els ofereix la possibilitat de certificar el sistema de cablejat de què disposen a les seves oficines per garantir que aquest sistema estigui optimitzat i que el seu nivell de funcionament i velocitat sigui l'adequat segons les normes establertes. Al mateix temps els oferim la instal·lació dels servidors més adequats a les seves necessitats mitjançant un estudi previ amb els responsables d'informàtica de la seva Empresa.

ELS CLIENTS SÓN EL NOSTRE PRINCIPAL ACTIU

Contactar
close slider