Inforolot

MÉS DE 35 ANYS APORTANT SOLUCIONS ALS NOSTRES CLIENTS

Anàlisi de dades BI

Analítica de dades BI - business intelligence (intel·ligència empresarial)

Inforolot proposa solucions ERP molt completes i escalables en les quals les dades tenen un valor molt important estadísticament per als clients, i és aquí on entra l’anàlisi de dades BI.

Des de fa molts anys, les organitzacions que potencien l’ús d’eines d’anàlisi de dades estan comprovades que obtenen millors resultats a curt i mitjà termini.

L’anàlisi de dades feta amb eines de l’entorn Microsoft com ara Power BI o Power Querydonen un accés ràpid i simple per als usuaris.

Inforolot disposa de diversos tècnics especialitzats en eines BI d’anàlisi de dades i poden donar servei als clients que ho requereixin.

L’àmbit o procediment en què podem donar suport és:

– Auditar les dades existents, en una o diverses bases de dades

– Proposar un tipus danàlisi per detectar les necessitats

– Realitzar la generació de l’anàlisi de dades amb l’acompanyament de l’usuari responsable del client o sense.

– Suport d’arrencada en ús

Microsoft Power BI i Power Query

Power BI és una solució d’anàlisi empresarial basada en el núvol, que permet unir diferents fonts de dades, analitzarles, i presentar un anàlisi d’aquests a través d’informes i panells integrats dins l’aplicació i dins de l’ERP de Microsoft en cas de tenir-lo.

Power Query és una eina d’Extracció, Transformació y Càrrega (ETL) que ajuda als usuaris de Power BI i Excel a connectar amb dades, transformar el seu format com es necessiti i carregar les dades per al seu futur ús, típicament en Power BI, Excel, fitxers CSV, etc

Poseu-vos en contacte per a més informació

Contactar
close slider